JAAS indleder nyt forskningsprogram med kattekillinger


Forsøg med kattekillinger skal studere strålingsskader

I forbindelse med planerne for bygning af nye atomkraftanlæg har JAAS i samarbejde med EU's Center for Strålehygiejne påbegyndt en række forsøg, der skal klarlægge, i hvor stort omfang længerevarende påvirkning med lavintensitet-stråling kan påvirke levende organismer.

Igennem forsøgene med kattekillinger, vil JAAS studere, hvordan kortere og især længerevarende eksponering for lave doser radioaktiv stråling af både hele kroppen og isolerede områder påvirker cellerne.

Læs mere her (engelsk).


Tilbage