Jydsk-Persisk Atomfællesskab

Information om Irans atomprogram

JAAS har i samarbejde med Irans Atomenergiagentur og Forsvarsministerium stiftet Jydsk-Persisk Atomfællesskab (J-PAF) med det formål at hjælpe Iran med at udnytte atomkraft på den bedste og mest forsvarlige måde.
Aftalen indebærer, at JAAS yder både konsulentbistand og økonomisk tilskud til Iran i forbindelse med bygning af atomare anlæg af forskellige slags (herunder atomkraftværker, anlæg til berigelse af uran samt forlystelsesparker), således at Iran kan blive selvforsynende med billig og miljøvenlig energi.

 

Baggrunden for at oprettelsen af J-PAF er, at JAAS mener, at det iranske folk på linje med alle andre har en helt naturlig ret til at anvende atomenergi. Og i disse tider, hvor det globale miljø er så truet af bl.a. ukontrolleret udledning af CO2 i atomsfæren, mener vi, at vi har en pligt til at hjælpe Iran, som selv er meget bevidste om at skifte fra forurenende olie-baseret energiproduktion til ren og uskadelig atomkraft.

 

Der har været megen - mere eller mindre kvalificeret - snak i medierne om uhensigtsmæssig anvendelse af beriget atombrændsel - især i forbindelse med Irans atomenergiprogram. JAAS vil gerne slå helt fast, at vi udelukkende hjælper med lovlig anvendelse af atomare anlæg og materialer! Med "lovlig" forstås i denne sammenhæng, at alle nationale love skal være overholdt til punkt og prikke, lige såvel som at alle internationale traktater og aftaler, som Iran har tilsluttet sig, skal overholdes, og at IAEA skal have adgang til alle anlæg i passende omfang. Det bør i denne sammenhæng fremhæves, at Iran har underskrevet den internationale aftale om ikke-spredning af atomvåben (the Nuclear Non-Proliferation Treaty - NPT) og er således udelukket fra at udvikle atomvåben.

 

Der er også for tiden stor fokus på international terror og faren for, at terrorister får adgang til radioaktive stoffer. Af den grund har JAAS også leveret avancerede radarstyrede jord-til-luft-missilsystemer, krydsermissiler og andre højteknologiske forsvarssystemer til Iran, så der ikke er nogen fare, for at de iranske atomanlæg eller -materialer falder i hænderne på terrorbevægelser.

 

Grundet forskellige bureaukratiske teknikaliteter, er J-PAF's hovedkontor og udviklingslaboratorier beliggende lidt udenfor Havanna på Cuba (det er i denne sammenhæng ikke af nævneværdig betydning, at Cuba ikke er medlem af aftalen om ikke-spredning af atomvåben).

 

JAAS hilser Irans ansvarlighed og fremsynethed velkommen og ser frem til frugtbart samarbejde.

 

Reaktor 1 ved Bushehr