Lukning af Barsebäck 2 - en sorgens dag


Fossile brændstoffer: global opvarmning og syreregn - ja tak!

Det er nu blevet besluttet, at den sidste reaktor på det svenske atomkraftværk Barsebäck skal lukkes, og at værket skal afvikles helt.

 

På Jydsk Atomkraft A/S er vi naturligvis yderst bedrøvede over, at det er lykkedes snævertsynede sortseere at bilde folk ind, at det må være bedre, sikrere og mere miljøvenligt at afskaffe et atomkraftværk, der er velfungerende, effektivt og sikkert. Især er det beklageligt, at beslutningen ikke sker ud fra saglige argumenter som for eksempel, at behovet for strøm er faldet så meget, at der ikke længere er brug for Barsebäcks reaktor 2, men derimod udelukkende ud fra det synspunkt, at atomkraft er politisk ukorrekt.

 

Atomkraft er i dag blevet et tabu indenfor energipolitik: fordele og ulemper ved atomkraft diskuteres ikke; alle politikere er enige om, at "atomkraft er skidt, fordi det er noget skidt noget". I stedet øger man forbruget af de udtømmelige fossile brændstoffer - olie, kul og gas - med alle de forureningsgener det medfører for mennesker og naturen.

 

Fra Jydsk Atomkraft A/S' side vil vi gerne give udtryk for vores massive despekt for populistiske politikere, ukritiske medier og bagstræberiske miljøforkæmpere, der nægter at overveje alternativer ud fra seriøse og objektive kriterier.

 

Kunder hos Jydsk Atomkraft A/S kan dog fortsat se frem til at få leveret billig, miljøvenlig energi, og JAAS har ingen planer om at lukke reaktorer - tværtimod vil der som planlagt blive indviet fire nye reaktorer som del af udvidelsen af Det Midtjyske Atomkraftkompleks i 2005.


Tilbage