JAAS kommenterer mediernes kritik af Barsebäck.


Det idylliske Barsebäck-værk

Der har på det seneste været en masse kritik af det svenske Barsebäck-værk - senest har en, i øvrigt ganske ufortjent kritik fra Statens Kärnekraftinspektion i Sverige, givet anledning til en veritabel mediestorm med historier om manglende sikkerhed på det svenske atomkraftværk.

 

Vi vil fra Jydsk Atomkraft A/S' side gerne udtrykke vores sympati med Barsebäck-værket og vores foragt for højtråbende miljøfanatikere, der tilsyneladende ikke har andet at tage sig til end at drive hetz mod atomkraftværkerne, som i virkeligheden arbejder for at forbedre miljøet ved at afskaffe de stærkt forurenende fossilbrændstofværker.

 

Desuden vil vi gerne tilkendegive vores opbakning til Leif Öst, chefen for Barsebäck-værket, en mand som altid har taget miljø- og sikkerhedsanliggender med en svensk grad af alvor.

 

Sluttelig vil vi gerne knytte en kommentar til den polemik, der har været i forbindelse med den julefrokost, som blev holdt på Barsebäck-værket i december 2002, hvor repræsentanter fra Jydsk Atomkraft A/S også var inviteret: for det første var kontrolrummet ikke efterladt ubemandet, da forsamlingen spillede vandpolo i vandtanken over Reaktor 2, og for det andet havde den erhvervspraktikant, som passede kontrolrummet på det tidspunkt ikke fået ret meget mere end en enkelt flaske snaps, så også her var der fokus på sikkerheden.

 


Tilbage