Elsam køber NESA


Foto og grafik: TV2 og Elsam A/S

- men næppe nogle fordele for forbrugerne...

 

Med det jysk-fynske Elsams opkøb af NESA, opnår Elsam en monopol-lignende status på det danske el-marked.
Der er en stor risiko for, at det vil føre til større priser for forbrugerne, og de eneste, der ser ud til at opnå nogle egentlige fordele, er Elsams aktionærer.

 

Vi mener i Jydsk Atomkraft A/S, at det må være på tide at gøre op med de gamle kolosser, der på trods af, at de holder fast i forældet og stærkt forurende teknologi er i stand til at opnå monopolstatus på den danske el-marked. Kun ca. 12% af Elsams samlede kapacitet kommer fra miljøvenlige kilder (vindmøller).

 

Jydsk Atomkraft A/S mener, at den danske Lov om elforsyning skal revideres til at afspejle moderne tider med et frit el-marked, og at der i denne forbindelse skal sættes krav om, at den maksimalt tilladelige markedsandel indenfor en enkelt forsyningsregion for de enkelte producenter ikke må overstige den procentdel af deres el-produktion, som stammer fra miljøvenlige kilder.


Hvis man, for enkelthedens skyld, anskuede hele Danmark som én forsyningsregion, måtte Elsam således ikke stå for mere end 12% af det samlede behov. Hvis hele Elsams produktion stammede fra miljøvenlige kilder, ville der ikke være nogen øvre grænse, og det ville kun være markedskræfterne og priserne, der satte grænserne for hvor meget el, de kunne sælge.

 

Jydsk Atomkraft A/S producerer udelukkende støm produceret på miljøvenlige atomkraftværker og vil således altid stå som et stærkt, miljøvenligt og fremtidssikret alternativ til de andre leverandører.

 


Tilbage