Korrespondance - sagsnummer: JAAS4001495

Grundløse beskyldninger fra PET

Fra:
Michael F.S. Christensen
Dato:08-10-2003 00:10
Emne:Omfattende bevismateriale mod Jysk Atomkraft A/S ifm. strømafbrydelsen i Sverige/Sjælland...

PET, 7. oktober 2003
Dokument: c:\sager2003\international\jaascase_okt2003.doc
 
Att.: direktionen og den juridiske afdeling af Jysk Atomkraft A/S (herefter JAAS).
 
Ang.: kommende sagsanlæg imod JAAS i forbindelse med omfattende beviser for udført sabotage og terror-lignende virksomhedsmetoder for at øge omsætning og skabe awareness til egen fordel og økonomiske gevinst.
 
Vi er i PET efter en grundig undersøgelse af hændelserne op til den store strømafbrydelse d. 23/9-2003 kommet frem med en række umiddelbart stærke beviser imod Jeres virksomhed JAAS. Vi vil i nærværende brev redegøre for disse, og om muligt, udbede os en aldeles komplet og fyldestgørende forklaring fra Jeres side. Får vi ikke svar på tiltale, må sagen afgøres i retten for lukkede døre. Vi forstår naturligvis at I som virksomhed har behov for at skabe et godt kundeforhold, og at en sag ført for lukkede døre muligvis vil få Jeres kunder til at resignere, hvorfor I helt uhørt får denne indledende mulighed for en evt. redegørelse og forklaring af sagens punkter samt beviser.
 
Ad 1.
Først og fremmest finder vi det yderst mistænkeligt at man fra JAAS vælger at lade 2 af sine 4 Typhoon ubåde befinde sig i svensk farvand 10 km syd for Oskarshamn (radarbilleder fra det Svenske Sø- og luftværn haves) i minutterne op til strømafbrydelsens start (herefter benævnt Point Zero, eller PZ).
 
Ad 2.
Alarminstrumentationen på Oskarshamn anlægget rapporterer 20 sekunder før PZ om en ualmindelig elektromagnetisk aktivitet i det sydlige farvand omkring Påskallvik. Nøjagtigt på tidspunktet PZ registreres en ualmindelig kraftig EMP (elektrisk magnetisk puls) lignende forstyrrelse sig på anlægets måleinstrumenter. Herefter foreligger ingen log af ubådenes position eller andre sensoreres registreringer, dersom hele værkets drift, sammen med de nærliggende radaranlæg fra det Svenske Sø- og luftværn, er sat ud af funktion.
 
Ad 3.
Dernæst, har vi haft tilbageholdt en gravko-maskinarbejder Hr. Qabel Opgrawehr, under en tilsyneladende falsk identitet, ved koblingspunktet mellem den svenske kraftoverførslesledning (High Current Transfer Wire) på Amager, hvorigennem hele den svenske import og eksport (primært) af el foregår. Tilfældigvist overværede en passerende mobil politienhed dette, og holdt straks ind for nærmere undersøgelse. Maskinarbejderen påstod at det var et uheld at han havde gravet HCTW ledningen op. Det viser sig efterfølgende, at denne opgravningen foregik 5.4 sekunder før PZ. Politienheden på stedet måtte lade manden slippe med en hurtig, men alvorlig, advarsel om at det ikke måtte gentage sig, da de blev hastetilkaldt til en udrykning til kbh midtby fra politigården. Efterfølgende afhøring af de tilstedeværende politifolk har afsløret, at manden bar en jakke med trykket JAAS over højre brystlomme. Det giver ligeledes stof til eftertanke.
 
Ad 4.
At man vælger helt undtagelsesvist at booste sin kapacitet hos JAAS til uhørte 1200%, således at hele Jylland kan køre uanfægtet videre, på trods af de massive afbrydelser, kortslutninger og uregelmæssigheder som resten af landet og det meste af syd Sverige må leve med, finder vi som et stærkt bevis på, at man fra JAAS's side har forsøgt at vinde eksisterende kunders loyalitet, og resten af Jyllandsnettet's el-forbrugeres udelte opmærksomhed.
 
Ad 5.
Sammenkæder man alle disse handlinger og hændelser med det faktum, at man d. 6 oktober afslører hensigterne om at fusionere NESA og ELSAM, mener vi ikke der kan sås tvivl om Jeres forsøg på at presse kunder væk fra disse selskaber i den uro der indledningsvist er forbundet med enhver fusion, og at kapre disse kunder til JAAS.
 
Ad 6.
Sidste punkt vi gerne vil have redegjort for, er hvordan man fra JAAS's side kan klargøre, at det totale udfald der var i Den Danske Bank d. 1 oktober på præcist det tidspunkt hvor stor-aktionærerne i NESA og ELSAM skulle foretage de bindende aftale-transaktioner, ikke skyldes at der var mange såkaldte Power Spikes (op til 440v i 20ms spikes blev målt på transformerstationer nær Den Danske Banks decentralle transaktions server anlæg i Fredericia), og periodiske strømudfald ikke var forårsaget af Jeres eksperimenteren med netværkskapacitet den dag?
 
Vi håber virkeligt I kan redegøre for de nævnte punkter, der kan jo være tale om rene misforståelser fra vores side, og vi vil nødigt ødelægge vores glimragende forhold til JAAS Nuclear Fuels Trinidad, Inc. som vi som I ved i disse dage handler en del med i forbindelse med vores nye fælles "Saudi Arabiske handelsforbindelser".

 


Svar:

Ad 1:
Indicier. I henhold til oplysninger på vores hjemmeside, er JAAS ikke i besiddelse af ubåde. Og hvis vi var, ville det være et rent tilfælde, at de var dér på det tidspunkt.

 

Ad 2:
Indicier. Og nu er svenskerne jo ikke ligefrem kendt for deres præcise måleinstrumenter, så det må nok tages med et gran salt. Desuden kunne denne EMP jo fx blot være forårsaget af, at kaptajnen på den ene ubåd gerne ville vise resten af officerene, hvor kraftig hans nye subwoofer var.

 

Ad 3:
Indicier. Og desuden har hr. Opgrawehr ikke arbejdet for JAAS i næsten 4 uger. Og før I spørger: nej, vi kender ingenting til de kr. 1.000.000,- der er blevet indsat på hr. Opgrawehrs personlige konto fra Cayman First National Bank.

 

Ad 4:
Indicier. Og det er der slet ikke noget odiøst i. Vi havde tilfældigvis besøg af skoleklasser på to anlæg på samme tid, og ved den slags besøg har vores PR-folk for vane at køre alle reaktorer op til 120% for at imponere børnene.

 

Ad 5:
Visse-vasse...

 

Ad 6:
Danske Banks datacenter er placeret i København og er forsynet fra Energi E2 A/S. Og da der - som bekendt efter den seneste tids medieomtale - ikke er nogle forbindende forsyningslinjer mellem Jylland og Sjælland, kan JAAS også i denne sammenhæng melde hus forbi.

 

Desuden:
Jeg er blevet oplyst om, at man i JAAS' ledelse meget nødigt ville se sig nødsaget til at revidere den samarbejdsaftale, der eksisterer mellem JAAS og PET. For eksempel ville det være yderst uheldigt, om de kvitteringer og billag, som dokumenterer et systematisk indkøb af citronhalvmåner til ikke-tjenestelig brug fra PETs driftkonto blev offentliggjort. Ligeledes ville det ikke være belejligt, hvis offentligheden fik kendskab til de indkøbsture til nordtyske supermarkeder, der er blevet arrangeret og betalt af PETs efteruddannelsesafdeling.
Ydermere er jeg blevet bedt om at gøre opmærksom på, at det udelukkende er et tilfælde, at fire panserdivisioner fra JAAS' Afdeling for Ekstern Sikkerhed er på øvelse i de villakvartere, hvor ledende medarbejdere i PET bor.
Vi ser fra Jydsk Atomkraft A/S' side frem til, at denne sag bliver trukket tilbage som værende åbenlyst grundløs, så JAAS og PET kan fortsætte det gode og navnligt fredelige samarbejde, vi har nydt i så mange år.


På vegne af Jydsk Atomkraft A/S,

 

Jens W. Johannsen
Konsulent


Tilbage