Korrespondance - sagsnummer: JAAS3891865

Strålingsskader skyld i lange svartider?

Fra:
Møffe Hansen
Dato:15-12-2003 12:26
Emne:God og nyttig side

Tak for det...
Har dog bemærkning omkring opdateringerne vedr Overclocket strøm..
 
Jeg synes ajourføringen ikke lever op til de skrevne 1-2 dage, men nærmere måske 1 - 2 uger ????
 
Måske skyldes det strålingsskade hos en ansat ?
 
Har I det godt ?
Nu har I vel ikke rodet (eller som konsulenter lade andre rode) i noget som I ikke har forstand på..
Jeg er lidt nervøs...
 
Kender en strålingslæge hvis det har interesse!

 


Svar:

Kære Møffe Hansen,

 

Vi skal fra Jydsk Atomkraft A/S' side beklage de lange ventetider i vores tekniske afdeling.
Efter at have været på arbejde hele weekenden, har de dog netop afleveret en hel stak rapporter, så listen over uhensigtsmæssigheder skulle nu være bragt up-to-date igen.

 

Jeg kan forsikre Dem for, at ingen ansatte ved Jydsk Atomkraft A/S lider af strålingsrelaterede skader eller sygdomme. Vores lægelige stab, som ledes af højt uddannede dyrlæger fra Kirgisien holder konstant opsyn med helbreddet hos vores ansatte, og der er således ingen nævneværdig helbredsrisiko forbundet med at arbejde på Jydsk Atomkraft A/S.

 

Vi takker for Deres tålmodighed og Deres henvendelse.


På vegne af Jydsk Atomkraft A/S,

 

Jens W. Johannsen
Konsulent 


Tilbage