Korrespondance - sagsnummer: JAAS3672605

Stavefejl på jydskatomkraft.dk

Fra:
Leif Knudsen
Dato:27-01-2004 11:40
Emne:Epokegørende målemetode

Jeg har observeret indtil flere stavefejl i de sidste notater fra JAAS konsulenter, og den stigende hyppighed må uden tvivl tilskrives tilstrækkelig radioaktiv bestråling.

 

Det er endda muligt, at vi i virkeligheden står overfor en epokegørende erkendelse: frekvensen af stavefejl er tilsyneladende direkte proportional med den akkumulerede biologisk optagne stråling. Med andre ord, en ny målemetode! Det forudsætter naturligvis, at der må korrigeres for en eventuel medfødt eller tillært ordblindhed.

 

Jeg vil foreslå den nye skala benævnt myllifjel. Ikke at forveksle med en tidligere forsøgt indført skala, GigaBommert. GigaBommerten var en fejltagelse, det må vi nok erkende nu. Og det på trods af en uafhængig verifikation af Pons og Fleishman. Den antog en sammenhæng mellem mængden af produceret jysk atomkraft og antallet af pingviner på Nordpolen med længerevarende ubehandlet hovedpine. (Hvilket minder mig om min yndlingsvittighed om en pingvin på Sydpolen ... men ... men det er jo selvfølgelig ikke det sagen drejer sig om).


Svar:

Kære Leif Knudsen,

 

Tak for Deres henvendelse. Den foreslåede nye måleenhed, myllifjelen, virker som en i høj grad brugbar og væsentlig enhed, som burde finde anvendelse mange steder.

 

De tager imidlertid fejl i Deres grundlæggende påstand: der er ikke stavefejl på Jydsk Atomkraft A/S' hjemmeside. Der kan naturligvis forekomme transmissionsfejl i netværksoverførslen af data fra JAAS' hjemmeside til Deres computer, og disse fejl kan medføre, at enkelte tegn overføres forkert, at tegn helt forsvinder, eller at forkerte tegn indsættes tilfældige steder i teksten. Det samme gør sig naturligvis gældende med billedfiler, men her er små ændringer i enkelte bytes ganske svære at få øje på.

 

Til gengæld er der stavefejl i Deres mail. Det hedder enten "JAAS' konsulenter" eller "JAAS-konsulenter"; det er ikke korrekt at skrive "JAAS konsulenter".

 

På vegne af Jydsk Atomkraft A/S,

 

Jens W. Johannsen
Konsulent, Afdelingen for Præskriptiv Lingvistik


Tilbage