Korrespondance - sagsnummer: JAAS3179270

Afskaffelse af affald

Fra:
Tohmas Lauridsen
Dato:30-12-2004 09:47
Emne:Atomaffald?

Som projektansvarlig for paintedlady.org er det bl.a. også mit ansvar at skaffe billig og miljørigtig energi til organisationen. Jeres argumenter er fantastiske, og der overvejer seriøst at optage JAAS som hovedleverandør af strøm. Men organasationens ejerkreds har et yderst stramt etisk kodeks, og der er derfor blevet stillet spørgsmålstegn ved den kontinuerlige oparbejdelse af radionaktive brændselsstave, som atomkraftværker producerer. Hvad er JAAS' holdning til den mængde atomaffald, der produceres på virksomhedens værker, og hvad gør JAAS for at udgå at efterlade kommende generationer en overkommelig opgave med at slippe af med det?

 

I virker som en virksomhed med hjertet på det rette sted, og derfor må i da have en politik på området.


Svar:

Kære Thomas Lauridsen,

 

Tak for Deres henvendelse.
Naturligvis har Jydsk Atomkraft A/S en politik om bortskaffelse af højradioaktivt atomaffald. Vi er yderst bevidste om vores ansvar for miljøet og mener, at det er fuldstændig uacceptabelt blot at overlade problemet til de kommende generationer.

 

JAAS' faste procedurer i forbindelse med bortskaffelse af enhver form for farligt affald er derfor, at det først forsegles i tønder af næsten rustfrit stål og derefter enten dumpes i havet, hvor der er mindst 20 meter dybt eller begraves under 15 meter jord i områder, der kun i ringe grad inkluderer beboelsesmæssig bebyggelse.


På vegne af Jydsk Atomkraft A/S,

 

Jens W. Johannsen
Konsulent


Tilbage