Korrespondance - sagsnummer: JAAS20007475

De højere magter støtter JAAS

Fra:
S. Xidneb
Dato:02-03-2007 11:17
Emne:Forsyningssikkerhed

Kære Jydsk Atomkraft

 

Som god kristen og pensioneret TV-degn er det mig magtpåliggende at bruge de gaver som Gud har givet til gavn for hele menneskeheden.

 

I den forbindelse har jeg investeret i en filantropisk organisation, som formidler au-pair stillinger i Vesteuropa hos ældre enlige filantropiske gentlemen, der ønsker at give unge østeuropæiske piger en chance for at forbedre deres levestandard samtidig med at de udøver næstekjærlighed i Guds navn.

 

Det er en meget veldrevet organisation, som er startet som en joint venture mellem dygtige russiske erhvervsmænd med organisatorisk erfaring fra de bedste russiske embedsinstutioner (bla. GRU og KGB - nu kendt som FSB) samt danske frivillige fra velgørende motorcykelklubber.

 

Denne kombination af talenter indenfor logistik, elimination af bureaukratiske barrierer og gældsinddrivelse, har gjort at organisationen på trods af et mål om at være non-profit har fået en særdeles positiv bundlinje og en ROI på 31137%.

Da min kristne overbevisning derfor kræver at jeg udnytter min andel af overskuddet til gavn for menneskeheden overvejer jeg at investere i sikker, ren og miljøvenlig energiproduktion.

 

I den forbindelse har jeg bedt Vorherre om svar hvilket han gav mig gennem Doktor Patrick Moore, medstifter af Greenpeace samt den nu salige Biskop Hugh Montefiore, medstifter af Friends of the Earth, som begge har anbefalet den sikre og miljøvenlige atomenergi (http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull481/htmls/nuclear_rethink.html).

 

Imidlertid er jeg blevet bekymret fordi jeg er blevet gjort bekendt med at den iranske videnskabsmand og ekspert i berigelse af uran Ardeshir Hassanpour formodes at være blevet myrdet af den israelske efterretningstjeneste (http://politiken.dk/udland/article238025.ece).

 

Ligeledes bekymrer det mig at Israel muligvis planlægger at angribe den suveræne stat Irans anlæg til berigelse af uran på trods af gentagne forsikringer om at disse anlæg udelukkende er til fredeligt brug (http://politiken.dk/udland/article222520.ece).

 

Det er endvidere en kilde til grænseløs forargelse at jeg forstår at inspektører fra det ellers så fornuftige IAEA ønsker at installere overvågningskameraer i de iranske atomanlæg i Natanz. Ansatte bør da have ret til privatliv! Kun Vorherre har ret til at se alt.
(http://politiken.dk/udland/article237118.ece)

 

Mit spørgsmål er derfor om ovennævnte hændelser kan være en trussel mod sikre prisstabile forsyninger af atomart brændsel?

 

Endvidere vil jeg gerne vide om I kan garantere at ovennævnte ikke påvirker priserne på de udbudte energiprodukter (flat-rate strøm), samt at det ikke vil medføre at man bliver nødt til at sænke frekvensen på overclocket strøm?

 

Grunden til disse spørgsmål er naturligvis at min høje moral kræver at jeg udelukkende investerer i projekter som ledes med rettidig omhu.

 

Med Guds fred

S. Xidneb


Svar:

Kære S. Xidneb,

 

Tak for Deres henvendelse.

Vi takker mange gange for deres forsikringer om, at de højere magter støtter vores ydmyge foretagende.

 

Vi kan forsikre Dem om, at de ovenstående hændelser - hvor dystre de end kan se ud - på ingen måde vil have nogen effekt på vores forsyningssikkerhed! Vi har for længst truffet de fornødne forholdsregler.

 

Vi ser frem til at handle med Dem.

 

 

På vegne af Jydsk Atomkraft A/S,

 

Jens W. Johannsen

Konsulent, Fosyningssikkerhedsafdelingen


Tilbage