Korrespondance - sagsnummer: JAAS16828205

Atomkraft ulovligt?

Fra:
Kristian Jensen
Dato:14-03-2006 09:23
Emne:Humbug!

Hej, jeg har været inde og se på det her, og så vidt jeg ved er der ikke atomkraft her i Danmark og slet ikke i Jylland. Jeg ved i hvertfald at det er ulovligt!

 

Er det mig der tager fejl, eller er det bare drengestreger?

 

Hilsen Kristian og Sif.


Svar:

Kære Kristian og Sif,

 

Tak for Deres henvendelse.

Jeg kan oplyse om, at det ikke er ulovligt at drive atomkraftværker i Danmark.

Enhver form for anlæggelse og drift af atomanlæg er underlagt "Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. (Atomanlægsloven)", som de kan læse her: http://www.retsinfo.dk/delfin/html/a1976/0024430.htm

 

I følge loven kan der gives tilladelser, "såfremt folketinget efter indstilling fra miljøministeren har givet sin tilslutning hertil ved en folketingsbeslutning" (§3), men dog ikke "hvor det skønnes betænkeligt af hensyn til sikkerheden eller andre væsentlige, almene interesser" (§2, stk. 2).

 

På vegne af Jydsk Atomkraft A/S

 

Jens W. Johannsen,

Konsulent, informationstjenesten


Tilbage